Free counter and web stats #  راهنمای کنکوریهای فنی حرفه ای90 - اطلاعیه و . . . - " یاســـــین دانلــــــود "
X
تبلیغات
زولا
سه‌شنبه 5 مهر‌ماه سال 1390

راهنمای کنکوریهای فنی حرفه ای90 - اطلاعیه و . . .سایت فنی وحرفه ای سازمان سنجش کشور

فرم اطلاع ازنتیجه کنکورفنی وحرفه ای

اطلاعیه ی وقت ومهلت ثبت نام کاردانی های قبول شده ی فنی وحرفه ای

(جهت سهولت کار مراجعین محترم وکسانی که درکنکورفنی - حرفه ای شرکت کرده اند اطلاعیه " سازمان فنی حرفه ای کل کشوروابسته به سازمان سنجش کشوررادراینجامی آوریم . باتوجه به سرعت اینترنت لاک پشتی کشورکه ابدادرشان ایران وایرانی نیست وممکن است برای بعضی ازهوطنان ، بالانیاید)اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور درباره‌ اعلام اسامی‌ پذیرفته‌شدگان‌ نهایی‌ و فهرست اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های نیمه متمرکز آزمون ‌ورودی‌ دوره‌های‌ کاردانی‌ ‌ نظام‌ جدید( آموزشکده‌های‌ فنی‌ و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی )‌ سال‌ 1390

باحمد وسپاس‌ به‌ درگاه‌ خداوند متعال‌ و با آرزوی موفقیت برای خواهران‌ و برادران‌ عزیزی‌ که‌ در آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌ کاردانی‌ نظام‌جدید (آموزشکده‌های‌ فنی‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی) سال‌ 1390 پذیرفته‌ شده‌اند، بدین وسیله توجه پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های تحصیلی متمرکز و معرفی‌شدگان رشته‌های نیمه‌متمرکز تربیت‌بدنی و علوم ورزشی و هنر‌های تجسمی (نقاشی) و گرافیک را به مطالب ذیل معطوف می‌دارد.
الف‌ - پذیرفته‌شدگان‌ نهایی‌ رشته‌های‌ متمرکز :

1- کلیه‌ پذیرفته‌ شدگان‌ رشته‌های‌ مختلف‌ تحصیلی‌متمرکز ضرورت دارد  با رعایت‌ موارد ذیل‌ منحصراً در یکی از روزهای چهارشنبه مورخ 6/7/90 و یا پنجشنبه مورخ 7/7/90 با دردست ‌‌داشتن ‌‌مدارک‌‌ لازم‌، به‌ شرح‌ مندرج‌ در بند«ج» این‌ اطلاعیه‌ برای‌ ثبت‌ نام‌ به‌ محل‌ قبولی‌ خود مراجعه‌ نمایند. بدیهی است عدم مراجعه در زمان مقرر به منزله انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.
تبصره: پذیرفته‌شدگان رشته‌های مختلف تحصیلی دانشکده تربیت دبیر فنی و حرفه‌ای دختران تهران(دکتر شریعتی) می‌بایست براساس حرف اول نام‌خانوادگی منحصراً در یکی از روزهای ‌شنبه مورخ 9/7/90 (الف تا ش)و یکشنبه مورخ 10/7/90 (ص تا ی)با دردست ‌‌داشتن ‌‌مدارک‌‌ لازم‌، برای‌ ثبت‌ نام‌ مراجعه‌ نمایند.
2-  پذیرفته‌ شدگان‌ هریک‌ از کد رشته‌ محلهای‌ اعلام‌ شده‌ ضرورت‌ دارد با توجه‌ به‌ نشانی و آدرس مؤسسات مندرج در صفحات‌ 83 تا 92 دفترچه‌راهنمای‌ آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌ کاردانی‌ نظام‌جدید (آموزشکده‌های‌ فنی‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی) سال‌ 1390، نسبت‌ به‌ شناسایی‌ مؤسسه محل‌ قبولی‌ اقدام ‌و در یکی از روزهای فوق الذکر با دردست داشتن مدارک لازم برای ثبت نام به مؤسسه ذیربط خود مراجعه نمایند.
3- دانش‌آموزانی‌ که‌ در آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌ کاردانی‌ نظام‌جدید (آموزشکده‌های‌ فنی‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی) سال‌ 1390در ردیف پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی که ظرفیت آن برای نیمسال اول می‌باشد قرار گرفته‌اند، به‌ شرطی‌ مجاز به‌ثبت‌نام‌ درمؤسسه محل قبولی خود خواهند بود که‌ کلیه واحد‌های درسی‌ دوره ‌سه‌ ساله‌ ، کارورزی و کارآموزی خود رادررشته‌ مربوط حداکثر تا پایان شهریورماه‌ 1390 باموفقیت‌ طی‌ کرده‌ باشند و یا دارای دیپلم نظام قدیم (دوره چهارساله) باشند.
تبصره: در صورتی که کد رشته قبولی آنها درهر دو نیمسال (اول – دوم) ویا فقط در نیمسال دوم پذیرش داشته باشد و تا پایان دی ماه سال 1390 موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه در رشته مورد نظر بشوند، اجازه ثبت نام درنیمسال دوم را خواهند یافت و درغیر اینصورت قبولی آنان نیز ملغی است.
ب- اصلاحات دفترچه راهنمای آزمون:
1- بر اساس اعلام دفتر گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری میزان شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 91-90 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی به ترتیب ذیل می باشد:
1-1: افزایش شهریه ثابت به میزان 500 هزار ریال معادل 50 هزار تومان نسبت به سال تحصیلی 90-89
2-1: افزایش شهریه متغیر به میزان 10% نسبت به شهریه متغیر سال تحصیلی 90-89
2- آدرس مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی اشراق بجنورد به آدرس خراسان شمالی ـ بجنورد کیلومتر 5 جاده اسفراین ارکان بعد از نمایشگاه بین‌المللی صندوق پستی : 55121 ـ 94531 تغییر یافته است.(تلفن: 7ـ2285701-0584 تلفکس: 2285709-0584)
3- آدرس مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی پارسیان به آدرس قزوین ـ کیلومتر 5 جاده قدیم تهران ـ بعد از پل پلی وینا تغییر یافته است.(تلفن:1-2292450-0281 و 2292184 ـ 0281 فاکس: 2292540-0281)
4- آدرس مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی جامی دلیجان به آدرس اصفهان نجف آباد- کیلومتر 7 جاده فولادشهر تغییر یافته است.(تلفن: 2215135-0311 فاکس: 2215118-0311)
ج - مدارک‌ لازم‌ برای‌ ثبت‌ نام‌ از پذیرفته‌شدگان
1- اصل‌‌مدرک ‌‌دیپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جدید یا گواهی‌ ‌موقت‌ ‌پایان ‌‌تحصیلات‌ متوسطه‌ نظام‌ جدید دریکی‌ از شاخه‌های‌ کاردانش‌ یافنی‌ و حرفه‌ای ‌صادره‌ از محل‌تحصیل‌ مبنی‌ برگذراندن کلیه واحدهای درسی‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، کارورزی و کارآموزی حداکثر تاپایان‌ شهریورماه‌ 1390.
2- اصل‌ مدرک‌ دیپلم‌ متوسطه‌ نظام‌قدیم‌ آموزش‌ متوسطه‌ یا گواهی‌ موقت‌ پایان‌ تحصیلات‌ نظام‌ قدیم‌ ( هنرستان‌ ) مبنی‌ بر گذراندن‌ کلیه‌ دروس‌چهارساله.
3- اصل‌ شناسنامه‌ و دوبرگ‌ فتوکپی‌ ازتمام‌ صفحات‌ آن .‌
4- 6 قطعه‌ عکس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهیه‌ شده‌ درسال‌جاری‌ .
5- فیش پستی درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم به موسسه محل قبولی .
6- داوطلبان‌ مرد لازم‌ است‌ مدرکی‌ راکه‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ آنان‌ را با توجه‌ به‌ بند 3-2 مندرج‌ در صفحات 2 تا 3 دفترچه‌ راهنمای‌ آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌ کاردانی‌ نظام‌جدید (آموزشکده‌های‌ فنی‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی) سال‌ 1390مشخص‌ کند، ارائه‌ نمایند.
7- داوطلبانی‌ که‌ با استفاده‌ از سهمیه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران پذیرفته شده‌اند نیازی به ارائه تأئیدیه سهمیه محل قبولی ذیربط ندارند و همان عنوان سهمیه درج شده در لیستهای ارسالی به مراکز قبولی، ملاک تأئید می‌باشد.
8- داوطلبانی که با سهمیه رزمندگان ستاد مشترک سپاه پاسداران(سازمان بسیج) و وزارت جهاد کشاورزی پذیرفته شده‌اند تأئیدیه آنان برای ترم دوم از طریق ارگان ذیربط به مؤسسه محل قبولی ارسال می‌گردد.
د - معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت ‌ رشته‌‌های نیمه‌متمرکز تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی، هنرهای تجسمی (نقاشی) و گرافیک
1- آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ به جای کد رشته قبولی آنان کد 9999 درج گردیده جزو معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ رشته‌‌‌های تربیت‌بدنی‌ و علوم‌ورزشی، هنرهای تجسمی (نقاشی) و گرافیک هستند که لازم است برای اطلاع از زمان و مکان برگزاری آزمون علمی و یا عملی هر یک از رشته‌های نیمه‌متمرکز مذکور به اطلاعیه‌های این سازمان در سایت اینترنتی سازمان و نشریه‌های پیک سنجش در روزهای دوشنبه مورخ 25/7/90 و 2/8/90 مراجعه نمایند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور