Free counter and web stats #  مرورگر Iron - " یاســـــین دانلــــــود "
X
تبلیغات
زولا

مرورگر Ironمرورگر Chrome ازلحاظ مالکیت ، به شرکت " گوگل " google متعلق است . منتهی یکی ازعیوب آن اینست که کاربررادرتمام  اوقاتی که به اینترنت متصل است ، ردیابی ، ودنبال می کند وبه تمام معنا ، اورازیر نظردارد . این browser ( مرورگر ) ، راگوگل بهترازهمه می پسندد ، لابدچون ازآن شرکت خودشان است . 

امروزمی خواهم مرورگری برای شمابگذارم که برپایه ی " گوگل chrome نوشته شده ، تمامی حسن های آن رادارد وتنهاعیب آن یعنی " ردیابی " راازآن برداشته است واین مرورگر که بانام Iron شناخته می شود ، ساخت یک " کمپانی آلمانی " است . بفرمایید ازسایت رسمی کمپانی ، دانلود کنید وازسرعت بالای آن لذت ببرید وهیچ نگرانی ای ازبابت کنترل شدن وردیابی نداشته باشید .

http://srware.net/downloads/srware_iron.exe

منبع

zekipedia.blogsky.Com