Free counter and web stats #  محل تخلیه آشغال های شهر بهبهان - " یاســـــین دانلــــــود "
X
تبلیغات
زولا
یکشنبه 19 شهریور‌ماه سال 1391

محل تخلیه آشغال های شهر بهبهانمحل تخلیه آشغال های " بهبهان " کمی بالاتراز سه راهی " گرمز " Garmez است .-وباوجودی که مایه ی عذاب روستاهای " گرمز " _ " قلعه مدرسه " _ تمام پاره دهات های " خیرآباد " مخصوصا " گهر " _ پاسگاه ایست وبازرسی جنب روستای گهر " _ " پاسگاه خیرآباد " حتی آثاردود و بوی بسیارزشت وزننده حاصل از آتش زدن این آشغال ها که همه جور آشغالی در آن است حتی " آشغال های بسیار مضر بیمارستانی " تاروستاهای " دولت آباد " _ " برج " و " سه کنار " هم می رسد و از این طرف ، " پلیس راه بهبهان " ، روستاهای سیدمقیم ، امین آبادو ... آزارمی دهد ، اماهمانطورکه شاعرپرآوازه واصیل بهبهان ، شادروان ، مرحوم  " سیدمحمدسید " گفت : " گفتری ای شهره نه بکارن " ، کو کسی که حرفش منشا اثری باشد . تاکنون بارهابه بخشدار مرکزی متذکرشده ایم ، فرماندارهای مختلف ازادوارمختلف شهر ازاول انقلاب ! ! ! تاکنون ، همینطور اضافه بفرمایید شهردارها ، امام جمعه ها و . . . ولی تاکنون فقط درحدقول شرف !! و حرف وحرف و حرف ، وراجی وحرف بیشتر نبوده است . این شماواین تصاویر که خودگویای بخشی ازبیچارگی های مردم مناطق فوق است . بیماریهایی که برای مردم بی پناه وبیچاره منطقه پیش آمده است ، دود و بوی بسیار بد که مسافران دراین جاده که بطول چندین کیلومتراست ومثلایکی ازشاهراههای اصلی کشور!! است چون بهبهان استان خوزستان رابه استان فارس وصل می کند

---

-----

+-